Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

Crowdfunding

Crowdfunding is inmiddels een ingeburgerd fenomeen in donatie en beloning gebaseerde financiering van projecten. We lezen of horen meer dan een enkele keer over succesvolle projecten. Daarentegen blijft er ook veel onder de radar van projecten die niet de funding binnen halen bij de crowd.


De pitch

Het overtuigen van alle potentiële donateurs is absoluut geen peulenschil. De projecteigenaar zal zijn uiterste best moeten doen om op een aantrekkelijke en overtuigende manier aan de man te brengen.  In feite is crowdfunding een vorm van marketing, in dit geval kan een project niet zonder een gerichte marketing- en communicatiecampagne. De crowdfunding rondom een project moet met rumoer ontstaan. Het is een zeer actieve manier van financiering zoeken.

Zoals al eerder beschreven is, zal een project uitdagend en inspirerend moeten zijn met een bepaalde urgentie en noodzaak. Ook een heldere deadline helpt hierbij. En crowdfunding gaat niet om het zoeken naar hulp maar om het aanbieden van een kans om mee te kunnen doen.

Verhalen kunnen de manier waarop je denkt, voelt en handelt soms compleet veranderen; afhankelijk hoe de verhalen verteld worden! Wanneer je een verhaal goed brengt kan dit voor een persoonlijke band tussen jou en de crowd zorgen. De  boodschap blijft daardoor langer 'hangen' en zal mogelijk het effect creëren wat je daarmee beoogt. Een enthousiast gebracht verhaal kan inspireren om de gestelde doelen te bereiken.

Uitgebreide projectplannen zijn hier ook niet aan de orde. Feitelijk zijn de projecten pitches of kleine revoluties. Een pitch is een manier om het idee en project op een inspirerende en/of ambitieuze en/of revolutionaire manier te presenteren aan potentiële donateurs. Het is jouw paradepaardje en potentiële deelnemers moeten met passie, ziel en zaligheid ervan overtuigd worden dat dit idee het beste sinds tijden is. Ieder verhaal dient een vooropgezet doel en dat is een om bepaalde boodschap over brengen. Dat kan zijn om mensen aan het denken zetten, tot handelen aan te moedigen of om een bepaalde sfeer te creëren.


De crowd

Een verhaal houden voor de crowd is wezenlijk anders dan bij een bank of fondsen. Dat zijn professionele organisaties die op basis van steekhoudende argumenten en objectieve criteria overtuigd moeten worden. In de crowd is er echter veel meer sprake van een sterk van elkaar verschillende groepen die over het algemeen niet professioneel betrokken zijn.

Bij een goede campagne hoort dus ook communicatie. Het sociale karakter van crowdfunding blijkt onder andere uit het feit dat donateurs het erg belangrijk vinden om op de hoogte gehouden te worden van de voortgang en resultaten van een project en niet slechts geïnteresseerd zijn in de (financiële) tegenprestatie die zij ontvangen Voordeel van crowdfunding is ook dat er een community wordt opgebouwd en daarmee verbind je en vergroot je de zichtbaarheid van je eigen organisatie. Maar weet waar je aan begint, het is niet even iets wat er bij gedaan wordt, het is geen zwevende taak die er even bij wordt gedaan. Het vraagt continu om een concrete uitvoering en planning. 

Ten slotte, en misschien wel het allerbelangrijkste dat nodig is, zijn een aantal aantrekkelijke en unieke beloningen die belangstellenden uitdagen om hun portemonnee te trekken en te helpen om het project van de grond te krijgen.

Een donatie of gift wordt gegeven zonder daar verder iets voor terug te verwachten. Crowdfunding middels donaties wordt vooral ingezet door goede doelen.

Er zijn inmiddels diverse platforms in de lucht. Sommigen richten zich op een bepaald thema, anderen weer op een bepaalde sector. Het is goed om je  van tevoren goed te verdiepen in de mogelijkheden en bedenk ook, crowdfunding is niet gratis. Elk platform heeft zo zijn eigen voorwaarden. 

Photo by RDNE Stock project: https://www.pexels.com/photo/white-printer-paper-on-yellow-table-7414305/