Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

Hoe werken wij

Onze werkwijze

Onze dienstverlening omvat de volgende werkzaamheden:

 1. Analyse en advies:
  de verschillende mogelijkheden m.b.t. de funding worden op basis van de projectdoelstellingen nagegaan, de opdrachtgever ontvangt hiervan een rapportage, gevolgd door een go-no go.
 2. Funding:
  er wordt een wervingsplan/campagne opgesteld en aan de hand van de doelstellingen worden de funding inhoudelijk voorbereid, mogelijk ook door gesprekken en/of toetsing bij subsidieverstrekkers en/of fondsen. Gevolgd door het tijdig en inhoudelijk volledig afhandelen van het fundingtraject.
 3. Implementatie:
  de voortgang en de projectadministratie wordt gemonitoord in overeenstemming met de voorwaarden van de funders. Indien mogelijk worden voorschotten aangevraagd en worden tussentijdse rapportages ingediend.
 4. Eindverantwoording:
  de inhoudelijke gegevens worden verzameld ,de eindoplevering wordt op basis van volledigheid binnen de gestelde voorwaarden afgehandeld.

Bovenstaande kan binnen de verschillende disciplines op details enigszins verschillen. Wij hanteren verschillende commerciële werkwijzen, variërend van tariefbasis tot ‘no cure no pay’, met diverse tussenvarianten. Wij maken vooraf heldere afspraken met u over de samenwerking.

Bij ons kunt u ook kiezen voor alleen ondersteuning en/of trajectbegeleiding.

Wat vragen wij van u? 

Een goede aanvraag kan niet zonder de input van projectinformatie, de aanvragen zijn gebaseerd op een wederzijdse inbreng. Daarom verzoeken wij om het beschikbaar stellen van (project)informatie ten behoeve van de formulering van aanvragen en indien nodig het door ontwikkelen  van projectplannen die onderdeel kunnen zijn van aanvragen.

Een goed onderbouwd projectplan wordt in de meeste gevallen verlangd met in ieder geval een heldere begroting , dekkingsplan en inzicht in de financieringsbehoefte. Daarmee kenmerken projecten zich door een projectmatige aanpak. Een specifiek kenmerk van fondsenwerving is dat voor een bepaald project meerdere fondsen te benaderen zijn. Fondsenverstrekkers zijn over het algemeen professionele organisaties.

Verder vragen wij altijd uw accordering van de opgestelde aanvragen. Tevens kan het van belang zijn dat er een financieel administratief medewerker of een  projectleider wordt benoemd die betrokken worden bij de afhandeling van toegekende subsidies.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in onze aanpak? Vraag vrijblijvend een gesprek aan met één van onze specialisten.

Analyse, advies, funding, implementatie, eindverantwoording | PGHM