Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

Nieuws

Nieuwsbrief

Middels deze link is het ook mogelijk om onze nieuwsbrief te ontvangen. In de nieuwsbrief worden de laatste nieuwsfeiten vermeld. Deze hebben betrekking op nieuwe en gewijzigde subsidieregelingen op velerlei terreinen.  

MIT subsidies

31 - mrt - 2021

Mkb-Innovatiestimulering MIT is vanaf 20 april beschikbaar

Lees meer

Iepen Mienskipsfûns

8 - jan - 2021

Ook in 2021 stelt de provincie geld beschikbaar voor het Iepen Mienskipsfûns. Dit geld is bedoeld om goede ideeën en initiatieven die de le...

Lees meer

SLIM: leren en ontwikkelen in het mkb

8 - jan - 2021

Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb, medewerkers kunnen met deze regeling hun kennis en vaardigheden up to date houden tijdens hun werken...

Lees meer

MKB-Voucher Fryslân

8 - jan - 2021

Bedrijfsontwikkeling: het opstellen van een financieringsplan, procesoptimalisatieplan of bedrijfsplan. Bij de inhoud van een bedrijfsplan kan gedach...

Lees meer

Kunst & Cultuurfondsen

15 - jan - 2020

De cultuurfondsen zorgen met hun subsidies aan instellingen en kunstenaars voor de dynamiek en vernieuwing in de cultuursector. De fondsen hebben ver...

Lees meer