Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

LEADER subsidie voor plattelandsontwikkeling

Subsidies voor plattelandsontwikkeling

Leefbaarheid en economie zijn erg belangrijk voor de economie van Noord-Nederland. Om ook in de toekomst sterk te staan, investeert het Noorden in innovatie en duurzaamheid en een leefbaar platteland. Zodat het hier goed leven, wonen en werken is.

Doel & budget tot 2020

In totaal is 200 miljoen euro subsidie beschikbaar voor een duurzame en concurrerende economie en een leefbaar platteland. Dit geld is beschikbaar voor:

 • Innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht
 • Natuur en landschap
 • Verbetering van de waterkwaliteit
 • Verbetering van leefbaarheid en economie

Op dit moment zijn er zes openstellingen, met in het kort de thema’s en de bedragen :

LEADER Oost-Groningen

Ontvang subsidie voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en een sterkere economie van de gemeenten Oldambt, Menterwolde, Veendam, Pekela, Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde, gericht op:

 • Activiteiten voor een economische impuls bij achterblijvende minder verstedelijkte regio’s
 • Uitbreiden en verbeteren van de (agro)toeristische infrastructuur
 • Activiteiten of ontmoetingsplaatsen die de sociale cohesie op het platteland vergroten, zeker daar waar men sterker afhankelijk is van nabuurschap

Het subsidiepercentage is max 40%, de minimale subsidie is 25.000 euro en maximaal 100.000 euro. De deadline voor aanvragen is 2 november 2020.

LEADER Zuidoost-Drenthe

Ontvang subsidie voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en een sterkere economie van de gemeenten Coevorden, Borger-Odoorn, de plattelandsgebieden van de gemeente Emmen, en het veenkoloniale deel van de gemeente Aa en Hunze, gericht op:

 • Activiteiten voor het versterken van de lokale samenwerking
 • Activiteiten voor het versterken van de toeristische sector
 • Activiteiten voor het versterken van het MKB
 • Activiteiten voor het verbeteren van de woon- en leefomgeving
 • Activiteiten voor het optimaliseren van (digitale) bereikbaarheid

Het subsidiepercentage is max 60%, de minimale subsidie is 50.000 euro en maximaal 150.000 euro. De deadline voor aanvragen is 26 oktober 2020. Specifiek voor MKB: Hoogte van de subsidie na beoordeling bedraagt minimaal 40.000 en maximaal 50.000 euro

LEADER Zuidwest-Drenthe – Tell it

Ontvang subsidie voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en een sterkere economie van de gemeenten Meppel, De Wolden, Westerveld, Hoogeveen en Midden-Drenthe, gericht op:

 • Productontwikkeling
 • Activiteiten voor een goede digitale infrastructuur
 • Activiteiten voor een uitgebreid en afwisselend aanbod aan activiteiten en evenementen
 • Activiteiten voor een gezamenlijke marketing en promotie van het gebied
 • Activiteiten voor versterking van de samenwerking en kennisuitwisseling binnen de vrijetijdssector en met andere sectoren en gebieden

Het subsidiepercentage is max 75%, de minimale subsidie is 62.500 euro en maximaal 125.000 euro. De deadline voor aanvragen is 26 oktober 2020.

LEADER Zuidwest-Drenthe - BE GOOD

Ontvang subsidie voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en een sterkere economie van de gemeenten Meppel, De Wolden, Westerveld, Hoogeveen en Midden-Drenthe, gericht op:

 • Activiteiten ten behoeve van kennisontwikkeling
 • Investeringen die bijdragen aan een kwaliteitsimpuls

Het subsidiepercentage is max 40%, de minimale subsidie is 125.000 euro en maximaal 150.000 euro. De deadline voor aanvragen is 26 oktober 2020.

LEADER Noardwest-Fryslân

Ontvang subsidie voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en een sterkere economie van de gemeenten Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Menameradiel, Littenseradiel, Leeuwarderadeel en Leeuwarden (excl. stad), gericht op:

 • Activiteiten voor het versterken van de (economische) veerkracht van Noardwest-Fryslân
 • Activiteiten voor het stimuleren van sociale innovatie
 • Activiteiten voor het versterken van de relatie stad-platteland
 • Het bieden van ondersteuning bij het uitwerken van onderzoeken en experimenten

Het subsidiepercentage is max 50%, de minimale subsidie is 43.750 euro en maximaal 150.000 euro. De deadline voor aanvragen is 18 december 2020.

LEADER Noordoost Fryslân

Ontvang subsidie voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en een sterkere economie van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland en Tytsjerksteradiel, gericht op:

 • Activiteiten voor het versterken van de sociale cohesie
 • Activiteiten voor het stimuleren van de zelfsturing van dorpen
 • Activiteiten voor het stimuleren van sociaal ondernemerschap

Het subsidiepercentage is max 50%, de minimale subsidie is 43.750 euro en maximaal 150.000 euro. De deadline voor aanvragen is 18 december 2020.

Elke regeling is gebaseerd op een eigen unieke regio gebonden ontwikkelingsstrategie en kent eigen voorwaarden. De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen vullen de Europese subsidies aan met eigen geld. Zij beslissen uiteindelijk voor welke onderwerpen de subsidie bedoeld is. Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) beoordeelt alle aanvragen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) betaalt het geld uit bij goedgekeurde aanvragen.

Groningen stimuleert innovatief en duurzaam mkb | PGHM