Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

MKB-voucherregeling Fryslân

De subsidieregeling heeft als doel om innovatie, bedrijfsontwikkeling en/of strategisch HR te stimuleren bij MKB-ondernemers in provincie Fryslân. Door de regeling kunt u als ondernemer financiële ondersteuning krijgen bij het geven van een impuls aan uw bedrijf. De provincie probeert door deze regeling bij te dragen aan het Friese MKB, onder andere voor actuele ondernemersthema’s, zoals het vergroten van de circulaire economie, digitalisering en het inspelen op de krapte op de arbeidsmarkt. 

Aanvragen kan tot 31 december 2023.

Activiteiten

Er kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die zien op het door ontwikkelen van de onderneming. Dat kan door het inhuren van externe expertise voor het op laten stellen:

  1. Bedrijfsontwikkeling: het opstellen van een financieringsplan, procesoptimalisatieplan of bedrijfsplan. Met een bedrijfsplan, ook wel ondernemingsplan of businessplan genoemd, wordt de haalbaarheid van de plannen van de onderneming in kaart gebracht. De plannen kijken in de regel 3 tot 5 jaar vooruit. Het ondernemingsplan is een essentiële routekaart voor succes en beschrijft de route die de onderneming wil nemen om de visie te realiseren, bijvoorbeeld een ondernemingsplan, marktanalyse of  marketingplan. Het financieel plan is een hulpmiddel om te bepalen of uw bedrijfsplan financieel haalbaar is en laat de financiële haalbaarheid zien voor de onderneming inzake de te realiseren visie. Onder procesoptimalisatie wordt alles verstaan wat nodig is om processen/werkwijze van de organisatie efficiënter te laten werken, te verbeteren. Door processen/werkwijze zoveel mogelijk te optimaliseren, te verbeteren kan een financieel voordeel worden behaald en daarmee een concurrentievoordeel.
  2.  Innovatie-advies: het inwinnen van advies ten behoeve van voor de onderneming nieuwe kennis met betrekking tot nieuwe producten, productieprocessen of diensten, of de vernieuwing daarvan. Waaronder bijvoorbeeld het in kaart brengen van de technische en/of economische haalbaarheid van een voorgenomen ontwikkeling van een product, dienst of proces; of advies inzake de certificering van een nieuw product, dienst of proces. Binnen dit onderdeel valt ook het testen van een nieuw of verbeterd product, dienst of proces inclusief een advies met aanbevelingen.
  3. Het opstellen van een strategisch HR beleidsplan ; Het HR beleidsplan is toegespitst op de strategische ontwikkelingen binnen het bedrijf, die gericht zijn op de lange termijn.
  4.  Strategische ondernemersontwikkeling: het volgen van een door een externe deskundige verzorgde strategische ontwikkelingsopleiding, door een eigenaar, DGA of MT-lid , waarin wezenlijke aspecten van strategisch ondernemerschap worden behandeld.

Wie kan subsidie aanvragen?

De voucher kan worden aangevraagd door een mkb-onderneming die een vestiging heeft in Fryslân en daar de ondernemingsactiviteiten uitvoert. 

Hoogte subsidie

De maximale subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. Voor de activiteiten die zien op de eerste drie subsidiabele activiteiten (gericht op het inhuren van externe expertise voor het opstellen van plannen) geldt een maximale subsidie van  € 2.500. De maximale subsidie voor strategische ondernemersontwikkeling bedraagt € 5.000. De minimale subsidie bedraagt in alle gevallen € 500.

MKB-voucherregeling Fryslân