Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

WBSO

De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk, vergelijkbaar met Research and Development, compenseert en dat nieuw is voor de onderneming.

Specifieke activiteiten.

De WBSO is van toepassing bij: het bedenken, onderzoeken en maken van technisch nieuwe (deel)producten, processen of software; het verbeteren van bedrijfsprocessen en bestaande producten.

 RVO stelt de volgende eisen aan de ontwikkelingsactiviteiten:

  • Ze moeten technisch nieuw zijn.
  • Ze moeten een projectmatige aanpak hebben (‘systematisch georganiseerd’).
  • Uw bedrijf betaalt inkomstenbelasting en/of loonbelasting.

Subsidiabele kosten.

De WBSO wordt berekend aan de hand van de eigen S&O uren.

Het totaal aan kosten waarmee de loonkosten worden verlaagd bestaat uit twee onderdelen:

  • Voor de loonkosten wordt een basis-uurtarief gehanteerd van € 29.
  •  Voor de (materiaal)kosten en voor de aanschaf van bedrijfsmiddelen (RDA) kan gekozen worden voor een forfait-uurtarief van € 10 of voor toepassing van daadwerkelijk gemaakte kosten en investeringen.
  • Het subsidiepercentage is 32%, voor starters is dat 40%

Voorbeeld: een organisatie die loonheffing afdraagt (dus werknemers in dienst heeft) voert een project uit in een bepaalde periode, de geschatte S&O uren bedragen 400.

400 uur x (€ 29 +€ 10) = € 15.600 x 32% = € 4992. Dit is het bedrag dat in de projectperiode als S&O afdrachtsvermindering verrekend mag worden met de te betalen loonheffing.

De RDA mag overigens ook tegen daadwerkelijk kosten worden opgegeven.

 Tot 31 augustus kan de WBSO-aanvraag voor 2024 ingediend worden.

MKB-voucherregeling Fryslân