Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

Subsidieregeling Digitalisering Fryslân 2022

Friese ondernemingen kunnen met deze subsidie het digitale bereik en de weerbaarheid van de bedrijf of organisatie verhogen. Tot  50% van de kosten met een maximum van € 3.000,- worden vergoed . De subsidie heeft tot doel om ondernemingen, non-profit organisaties en kennisinstellingen in de herstelfase na de coronacrisis te stimuleren om hun digitale transformatie-ambities te verwezenlijken. 

Aanvragen kan vanaf 11 januari tot en met 20 mei 2022.

Bijvoorbeeld:

 • voor het laten opzetten of verbeteren van een website en/of webshop;
 • voor de aanschaf van een online boekings- of reserveringssysteem;
 • voor het laten koppelen van webshops aan voorraadadministratie en/of management;
 • voor het online leveren van diensten;
 • van het laten uitvoeren van een scan om de digitale veiligheid te verbeteren.

Specifieke activiteiten

 1. Het afnemen of aanschaffen van nieuwe producten, processen of diensten bij een externe digitale leverancier.
 2. Het door een externe digitale leverancier laten verbeteren van bestaande producten, diensten of processen door toepassing van digitalisering.
 3. Het laten uitvoeren van een scan voor cybersecurity om de digitale weerbaarheid te versterken.

Voorwaarden

 • Per verband van ondernemingen mag er één keer gebruik worden gemaakt van deze subsidie;
 • op het moment van aanvragen is er sprake ten minste 1 bestaande fysieke vestiging in Fryslân, waaruit activiteiten worden uitgevoerd. De fysieke vestiging mag niet op hetzelfde adres gevestigd zijn als een privéadres;
 • de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet bijdragen aan behoud of vergroten van omzet of winst, verbetering van het digitale bereik of verbetering van de digitale weerbaarheid;
 • online winkels zonder fysieke vestiging met SBI-codes die beginnen met 47.91 komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Subsidiabele kosten

 • Externe digitale leverancier; 
 • advieskosten van een digitale externe leverancier met betrekking tot het laten verbeteren van bestaande producten, diensten of processen door toepassing van digitalisering; 
 • kosten voor het laten uitvoeren van een scan voor de cybersecurity voor het versterken van de digitale weerbaarheid.

Niet-subsidiabele kosten

 • kosten van de aanschaf van hardware en smartphones; reis- of voorrijkosten; 
 • kosten van eigen uren van de eigenaar, werknemers of medewerkers van de aanvrager;
 • kosten van vrijwilligersuren;
 • kosten van trainingen hoe om te gaan met nieuwe software pakketten.

Doorlooptijd

De aanvraag moet zijn ontvangen binnen drie weken nadat de verplichting is aangegaan ter zake van de kosten van de activiteit(en) waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Na het indienen van de aanvraag volgt binnen acht weken een besluit. Het aanvraagproces is nog niet exact bekend. Een subsidie die verstrekt wordt op grond van deze regeling wordt direct vastgesteld. De duur van het project is maximaal 12 maanden.

export