Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

VIA 2021 subsidies

Binnenkort is het weer mogelijk om een VIA-aanvraag in te dienen. Houdt onze berichtgeving in de gaten.

De VIA heeft als doel valorisatie en innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland te stimuleren en/of een bijdrage te leveren aan CO2-reductie. Het is een toegankelijke regeling die in deze vorm al sinds 2015 wordt gevoerd en ongekend populair is bij het mkb. 

Hier geldt dat het project in ieder geval past binnen de maatschappelijke uitdagingen:

  • van analoog naar digitaal
  • van fossiele naar duurzame energie
  • van zorg naar positieve gezondheid
  • van lineaire naar circulaire economie

De VIA 2021 bestaat uit drie onderdelen: 

  • Ontwikkelingsprojecten
  • Software-ontwikkeling
  • Organisatie-innovatie

Ontwikkelingsprojecten

De ontwikkeling van een nieuw product, dienst of procedé komt in aanmerking voor subsidie. Onder ontwikkeling en onderzoek valt ook het ontwikkelen, bouwen en testen van een fysiek prototype en het testen en valideren in omgevingen die representatief zijn voor het functioneren onder reële omstandigheden, zolang het doel het aanbrengen van verdere technische verbeteringen aan producten, procedé of diensten is, die niet grotendeels vast staan, en het ontwikkelen en testen van een softwarematig prototype.

De subsidie is afhankelijk van het type project 35 tot 50% subsidie, de minimale en maximale subsidie bedragen respectievelijk 3.000 en 100.000 euro. De subsidiabele kosten betreffen onder meer de inhuur van derden, directe loonkosten en materialen. Deelnemers aan een samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband met betrekking tot de verdeling van de kosten en verdeling van de inbreng van de deelnemers. Dit betekent dat een deelnemer niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening mag nemen.

Organisatie-innovatie

Ondernemen is een vak apart, de wereld om ons heen verandert voortdurend. Globalisering, automatisering, robotisering, digitalisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt zijn trends die al een tijdje gaande zijn. Stilstand is achteruitgang. Het ontbreekt echter aan volledig inzicht en kennis, hoe kunt u daarop voorsorteren. Om toekomstbestendig te zijn is het belangrijk minimaal kennis te hebben van de trends op dit gebied en er serieus over na te denken wat dit voor jouw organisatie betekent.  Deze veranderende omstandigheden en nieuwe mogelijkheden vragen om een andere manier van organiseren en nieuwe verdienmodellen.

Binnen het onderdeel organisatie-innovatie kan een mkb’er subsidie krijgen voor het inschakelen van een externe deskundige voor advies, begeleiding of coaching bij het vernieuwen van zijn organisatie- of verdienmodel, inclusief de implementatie hiervan. Het project speelt in op nieuwe externe ontwikkelingen of marktomstandigheden. Ook is het mogelijk om gezamenlijk een externe deskundige in te schakelen om nieuwe samenwerkingen vorm te geven gericht op het benutten van nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen. 

De subsidiabele kosten zijn de kosten voor het inschakelen van een onafhankelijke extern deskundige. Het subsidiepercentage bedraagt 50%. De maximale subsidie bedraagt minimaal 5.000 euro en maximaal 12.500 euro. 

Software-ontwikkeling

Binnen dit onderdeel gaat het om ontwikkeling van een softwarematig product of dienst, dat nieuw is voor de onderneming of een proof-of-concept van de software betreft. De onderneming dient voornemens te zijn het nieuwe product of dienst te vermarkten en is gericht op het ontwikkelen tot het stadium waarin het gebruikt kan worden door eindgebruikers. Uitgesloten zijn activiteiten die gericht zijn op het uitbreiden van een bestaand product of dienst; of die gericht zijn op het finetunen en het gebruiksvriendelijker maken van het product of dienst.

De subsidiabele kosten zijn de kosten voor het inschakelen van een onafhankelijke extern deskundige en directe loonkosten. Het subsidiepercentage bedraagt 50%. De maximale subsidie bedraagt minimaal 5.000 euro en maximaal 50.000 euro. 

Per onderneming kan er tweemaal subsidie worden aangevraagd.

VIA2019 ondersteunt innovatieve projecten in het Noorden | PGHM