Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

MIT subsidies

Haalbaarheidsprojecten 

Een haalbaarheidsproject brengt de technische en economische risico's in kaart van een voorgenomen innovatieproject. Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling (advies m.b.t. oplossingsrichtingen, engineering en prototyping) en is gericht op het verkrijgen van kennis gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten. Een haalbaarheidsstudie omvat bijvoorbeeld literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse.  Denk bijvoorbeeld aan de haalbaarheid van een eigen app, het gebruik van nieuwe materialen, procesoptimalisatie etc. etc.

Voor wie?

De subsidieregeling staat open voor individuele mkb-ondernemingen. 

Voorwaarden

 • De afhandeling gebeurt in volgorde van binnenkomst. Aanvragen kan in de regel vanaf medio april.
 • Het haalbaarheidsproject bestaat voor tenminste 60% van de kosten uit een haalbaarheidsstudie.
 • De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 20.000.
 • Alleen de kosten van de aanvrager zijn subsidiabel.
 • De looptijd van het haalbaarheidsproject bedraagt maximaal 1 jaar.
 • U start binnen 4 maanden na indiening van de subsidieaanvraag met de uitvoering van het haalbaarheidsproject.

 R&D-samenwerking 

Een MIT-R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers.  Het is een tender, d.w.z. dat de aanvragen na sluiting van de openstelling worden beoordeeld op inhoud en op die wijze worden gerankd. Aanvragen kan in de regel vanaf  1 juni .

Voorwaarden 

 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.
 • R&D samenwerking klein: de subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer. R&D groot: De subsidie is minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000 per deelnemer.
 • De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband.
 • Alleen de kosten die zijn gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel.
 • De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar.

VIA2019 ondersteunt innovatieve projecten in het Noorden | PGHM