Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)


Wilt u als noordelijke mkb-ondernemer zelf of samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten? Dan is de MIT-regeling mogelijk iets voor u. In 2024 is subsidie beschikbaar voor een R&D samenwerkingsproject. Het budget is € 3,5 miljoen. Aanvragen is mogelijk vanaf 11 juni t/m 17 september.

R&D-samenwerking

Een MIT-R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers. Waarbij 1 van de ondernemers optreedt als penvoerder. Het is een tender, d.w.z. dat de aanvragen na sluiting van de openstelling worden beoordeeld op inhoud en op die wijze worden gerankd.

Is het project gericht op software? Let dan op het volgende: Een belangrijke wijziging is dat het niet meer mogelijk is om een project in te dienen waarbij de innovatie alleen bestaat uit het ontwikkelen van software. Als je project is gericht op software, zoals apps of beveiligingssoftware, is het belangrijk dat deze verbonden is aan een fysiek product. Alleenstaande software zonder fysiek product komt niet in aanmerking voor de MIT.

De voorwaarden zijn:

  • Het project richt zich op de ontwikkeling van of onderzoek naar een nieuw product of nieuwe dienst of methode - of het aanmerkelijk vernieuwen daarvan.
  • Het project moet passen binnen een van de KIA's zoals beschreven in het document Missies en Sleuteltechnologieën
  • Er zijn geen verplichtingen aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag.
  • Het subsidiebedrag per deelnemer van het samenwerkingsverband bedraagt ten minste € 25.000 en ten hoogste € 100.000 (indien de subsidie € 200.000 is).
  • Het subsidiebedrag per deelnemer van het samenwerkingsverband bedraagt ten minste € 25.000 en ten hoogste € 175.000 (indien de subsidie hoger is dan € 200.000).
  • Een deelnemer neemt niet meer dan 70% van de kosten voor het project voor zijn rekening.
  • Het project wordt binnen 24 maanden na subsidieverlening afgerond.
 


VIA2019 ondersteunt innovatieve projecten in het Noorden | PGHM