Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

MIT-R&D-samenwerkingsproject

 R&D-samenwerking 

Een MIT-R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers.  Waarbij 1 van de ondernemers optreedt als penvoerder. 

Het is een tender, d.w.z. dat de aanvragen na sluiting van de openstelling worden beoordeeld op inhoud en op die wijze worden gerankd. a.d.h.v. de volgende criteria:

 • Technologische vernieuwing of wezenlijk nieuwe toepassingen
 • Economische waarde
 • Kwaliteit van de MIT-R&D samenwerking
 • De mate waarin het project impact heeft op een KIA* (Missies en Sleuteltechnologieën)

R&D-Samenwerkingsprojecten kunnen op meerdere maatschappelijke gebieden impact hebben. Dit is een gevolg van het feit dat de missies en Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) op zichzelf en onderling overlap vertonen.

 • KIA 1. Energie en Duurzaamheid
 • KIA 2. Gezondheid en Zorg
 • KIA 3. Landbouw, Water en Voedsel
 • KIA 4. Veiligheid
 • KIA 5. Sleuteltechnologieën

Sleuteltechnologieën worden gekenmerkt door een generiek karakter met een breed toepassingsgebied of bereik in innovaties en/of sectoren.

Aanvragen kan tot 13 september 2022.

Voorwaarden 

 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.
 • R&D samenwerking klein: de subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer. R&D groot: De subsidie is minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000 per deelnemer.
 • De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband.
 • Alleen de kosten die zijn gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel.
 • De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar.
 • Binnen drie weken na bekendmaking van het besluit tot subsidieverlening wordt een voorschot verstrekt van 40% op het verleende subsidiebedrag.

VIA2019 ondersteunt innovatieve projecten in het Noorden | PGHM