Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

WBSO

Bedrijven kunnen de financiële lasten van research en development (R&D)-projecten verlagen via de WBSO. De WBSO verlaagt de loonkosten, (materiaal)kosten en voor de aanschaf van bedrijfsmiddelen voor het R&D-project. Bijvoorbeeld voor engineering, prototypes, testen of onderzoeksapparatuur. Het voordeel van de WBSO wordt verrekend via de belastingaangifte. Bedrijven dragen daarmee minder loonheffing af.

U kunt altijd WBSO aanvragen, maar alleen voor toekomstige werkzaamheden. Een aanvraag wordt dus altijd vooraf ingediend.

De WBSO is van toepassing op de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur en technisch-wetenschappelijk onderzoek.

Het totaal aan kosten waarmee de loonkosten worden verlaagd bestaat uit twee onderdelen:

Voor de loonkosten wordt een basis-uurtarief gehanteerd van 29 euro. Voor de (materiaal)kosten en voor de aanschaf van bedrijfsmiddelen kan gekozen worden voor A. een forfait-uurtarief van 10 euro voor de eerste 1.800 uur en 4 euro voor alle uren daarboven. B.of voor toepassing van daadwerkelijk gemaakte kosten en investeringen.  

Het subsidiepercentage is 40% en voor starters 50% tot 350.000, daarboven is het subsidiepercentage 16%.

Voorbeeld: een organisatie die loonheffing afdraagt (dus werknemers in dienst heeft) voert een project uit in de periode 1 januari tot 31 maart, de geschatte S&O uren bedragen 400. 400 uur x (29 +10 euro) = 15.600 x 40% = 6.240 euro. In de genoemde projectperiode kan dit bedrag als korting worden ingehouden op de te betalen loonheffing.

Voor zelfstandig ondernemers (zzp'ers) die minimaal 500 onderzoeksuren per jaar maken, is er een vaste aftrek. Startende zelfstandig ondernemers ontvangen daarnaast een extra aftrek. De exacte bedragen voor zelfstandigen worden eind dit jaar bekend gemaakt. In 2019 zijn die respectievelijk: € 13.188 en de aanvullende aftrek voor starters € 6.598.


Drie succesvolle financieringsregelingen | PGHM