Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

WBSO

Bedrijven kunnen de financiële lasten van research en development (R&D)-projecten verlagen via de WBSO. De WBSO verlaagt de loonkosten, (materiaal)kosten en voor de aanschaf van bedrijfsmiddelen voor het R&D-project. Bijvoorbeeld voor engineering, prototypes, testen of onderzoeksapparatuur. Het voordeel van de WBSO wordt verrekend via de belastingaangifte. Bedrijven dragen daarmee minder loonheffing af.


De WBSO is van toepassing op de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur en technisch-wetenschappelijk onderzoek.

Het totaal aan kosten waarmee de loonkosten worden verlaagd bestaat uit twee onderdelen:

Voor de loonkosten wordt een basis-uurtarief gehanteerd van 29 euro.Voor de (materiaal)kosten en voor de aanschaf van bedrijfsmiddelen kan gekozen worden voor A. een forfait-uurtarief van 10 euro voor de eerste 1.800 uur en 4 euro voor alle uren daarboven. B.of voor toepassing van daadwerkelijk gemaakte kosten en investeringen.  

Het subsidiepercentage is 32% en voor starters 40% tot 350.000, daarboven is het subsidiepercentage 16%.

Voorbeeld: een organisatie die loonheffing afdraagt (dus werknemers in dienst heeft) voert een project uit in de periode 1 januari tot 31 maart, de geschatte S&O uren bedragen 400. 400 uur x (29 +10 euro) = 15.600 x 32% = 4.992 euro. In de genoemde projectperiode kan dit bedrag als korting worden ingehouden op de te betalen loonheffing.

Voor zelfstandig ondernemers (zzp'ers) die minimaal 500 onderzoeksuren per jaar maken, is er een vaste aftrek. Startende zelfstandig ondernemers ontvangen daarnaast een extra aftrek. De exacte bedragen voor zelfstandigen worden eind dit jaar bekend gemaakt. In 2019 zijn die respectievelijk: € 12.980 en de aanvullende aftrek voor starters € 6.494.

Wijzigingen t.o.v. 2019:

De WBSO wordt berekend aan de hand van R&D uren. Er zijn in 2020 maximaal vier aanvragen per jaar mogelijk met een minimale projectperiode van drie maanden per aanvraag. Vanaf 2020 kunnen bedrijven die bijvoorbeeld voor een periode vanaf 1 februari 2020 gebruik willen maken van de WBSO uiterlijk op 31 januari 2020 een aanvraag indienen. Tot nu toe was er altijd sprake van een tussenmaand, dat wil zeggen dat een aanvraag een maand  voor de start van aanvraagperiode ingediend moest worden. Uitzondering hierop zijn aanvragen voor een periode die ingaan op 1 januari 2021. Deze mogen vanaf 2020 uiterlijk op 20 december worden ingediend.

Drie succesvolle financieringsregelingen | PGHM