Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

Sociaal-maatschappelijke fondsen

Diverse fondsen ondersteunen sociaal-maatschappelijke projecten. Denk aan werkgelegenheidsprojecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Of projecten gericht op leefbaarheid. De fondsen hebben verschillende manieren om instellingen te ondersteunen. Enkele voorbeelden zijn:

VSB Fonds

VSBfonds steunt iedereen die actief mee wil doen in onze samenleving. VSBfonds steunt projecten die er op gericht zijn dat iedereen kan meedoen in de samenleving en dat niemand aan de kant hoeft te staan. Actief meedoen betekent dat je onderdeel bent van een groter geheel, dat je een plek hebt, erkenning krijgt, jezelf kunt ontwikkelen en zelf een bijdrage levert aan de samenleving. Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend.

Instituut Gak

Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid en arbeidsmarkt in Nederland door het investeren in maatschappelijke projecten, onderzoek en leerstoelen. Meedoen op de arbeidsmarkt draagt bij aan zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, ontwikkeling en identiteit. Instituut Gak ondersteunt maatschappelijke projecten die zich inzetten om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt actief naar de arbeidsmarkt te leiden, hun arbeidsmogelijkheden te versterken en/of terugval in een uitkeringssituatie te voorkomen. 

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds geeft financiële bijdragen aan heel uiteenlopende sociale initiatieven en ondersteunt projecten die zich richten op een sociaal verbonden samenleving. Binnen die doelstelling vallen initiatieven die:

  • de leefbaarheid in buurten bevorderen, zoals buurtverenigingen, burenhulpdiensten of buurtmoestuinen;
  • willen verbinden en daarbij duurzaam en herhaald mensen bij elkaar brengen, waardoor er sociale netwerken kunnen ontstaan (te denken valt aan ontmoetingsruimtes of langdurige activiteitenprogramma’s); 
  • met vrijwillige inzet andere mensen ondersteunen, zoals informele zorg of maatjesinitiatieven;
  • meedoen in de samenleving mogelijk maken, zoals activerings- en emancipatieprojecten;
  • de veelvormigheid in de samenleving ten goede komen, zoals zelforganisaties, belangenorganisaties en gemengde sociale netwerken.

Kansfonds

Niemand kan zonder thuis. Een dak boven je hoofd, voldoende geld om van te leven en het diepe besef dat je erbij hoort. Toch zijn er in ons land meer dan 1 miljoen mensen die geen thuis hebben. Ze missen wat nodig is voor een menswaardig bestaan. Dat laten we natuurlijk niet gebeuren in een samenleving waarin we omzien naar elkaar. Daarom helpt Kansfonds thuisgeven. Samen ontdekken hoe het anders kan en wat de maatschappelijke oorzaken zijn van ‘geen thuis’. Gedurfde oplossingen uitproberen. Én een vliegwiel zetten op wat werkt. Net zo lang tot iedereen een thuis heeft.


sociaal-maatscahppelijke fondsen| PGHM