Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

Nieuws

Nieuwsbrief

Middels deze link is het ook mogelijk om onze nieuwsbrief te ontvangen. In de nieuwsbrief worden de laatste nieuwsfeiten vermeld. Deze hebben betrekking op nieuwe en gewijzigde subsidieregelingen op velerlei terreinen.  

MDIEU

10 - jan - 2023

Met de MDIEU regeling ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. Zij kunnen daarvoor subsidie krijgen.Met de maatwerkr...

Lees meer

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

10 - jan - 2023

Wilt u als mkb-ondernemer zelf of samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten? Dan is de MIT-regeling mogelijk iets voor u. Totaal is er dit ...

Lees meer

Iepen Mienskipsfûns

10 - jan - 2023

Ook in 2023 stelt de provincie geld beschikbaar voor het Iepen Mienskipsfûns. Dit geld is bedoeld om goede ideeën en initiatieven die de le...

Lees meer

Sociaal-maatschappelijke fondsen

18 - okt - 2022

Fondsen voor leefbaarheid, meedoen en sociaal-maatschappelijk projecten

Lees meer

Kunst & Cultuurfondsen

5 - mrt - 2022

De cultuurfondsen zorgen met hun subsidies aan instellingen en kunstenaars voor de dynamiek en vernieuwing in de cultuursector. De fondsen hebben ver...

Lees meer

SLIM: leren en ontwikkelen in het mkb

16 - dec - 2021

Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb, medewerkers kunnen met deze regeling hun kennis en vaardigheden up to date houden tijdens hun werken...

Lees meer